MÁY POS ORDER TỪ XA

Phần mềm dựa trên nền tảng máy tính bảng gọi là các menu di động (các máy trạm di động), phục vụ order điện tử bằng máy Tablet qua mạng không dây . Tablet đóng vai trò như là một trạm nhân viên di động thích hợp cho những nhà hàng lớn hoặc các nhà hàng có kiến trúc và nội thất không thể thiết kế POS cố định với mạng có dây.

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Tên của bạn

Địa chỉ Email

Số điện thoại